Σάββατο, 9 Ιουνίου 2007

..Και μια ακόμη ........


Σχολική εκδρομή (μάλλον Αη' Θανάσης ή Προφ. Ηλίας, 1976)
Χάρης, Πανίκος, Άκης και ο υπογράφων.