Σάββατο, 9 Ιουνίου 2007

.......ΒΟΛΟΣ...
1. Τσούγιας και Καλαϊτζής με Αθνασόπουλο.
2. Στα σκαλιά του ΞΕΝΙΑ: Παναγιώτης, Απόστολος, Αντώνης, Αστεριάδης, Πανίκος, Καζαντζίδης.
3. Ο υπογράφων σε πόζα Βαϊσμίλλερ......