Σάββατο, 9 Ιουνίου 2007

.......και τα παρτυ.....Στό σπίτι του Ακη και στου Πανίκου......
Στην πρώτη: αδελφή Άκη, Μαρία Μακαρίου, Τσέτση, Άκης, Γιάννης, Παναγιώτης και Έμη.
Στην Δεύτερη: Παναγιώτης Χ3, Σοφία Κερκέογλου, Άκης, Απόστολος, Αντώνης, Τσέτση, Χάρης Χρυσομάλλης, Μαρία και Γιούλη Κριθαρέλη, Γιάννης, Χάρης Τσαμπάζης, Εμη, Νίκος