Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Μία εκδρομή στον Λιμένα Θάσου


« Πρωί - πρωί την παρελθούσα Κυριακή, αφήνοντας πίσω μας την κοιμωμένη ακόμη Καβάλλα, ξανοιγώμαστε με την «Παναγία» προς τον Λιμένα. Έπειτα από 1 1/2 ώρες είχαμε πλησιάσει το ακρωτήρι Παχύ. Η θαλάσσια αύρα τώρα άρχισε να γίνεται μυροβόλος.

Σε λίγο βρισκόμαστε στον Λιμένα, οι καλοί κάτοικοι του οποίου υποδέχονται κάθε γνωστόν των. Η κίνηση στον Λιμένα, αν και δεν ήρθαν ακόμη οι ετήσιοι παραθερισταί απ΄την Καβάλλα, Δράμα και Θεσσαλονίκη, αρκετά ζωηρή.....

Έχουν γίνει πολλοί ανακαινισμοί των περυσινών κέντρων. Εκτός του παραλιακού εστιατορίου, έγινε και νέον τοιούτον των αδελφών Χατζηαυγουστή με πολύ καλήν συγκρότησιν. Επίσης προσετέθη εις τα ξενοδοχεία ύπνου τοιούτον του κ. Προέδρου, δια καταλλήλου διαρυθμίσεώς του παρά του αρχαίου λιμένα Αιγυπτιακού βακουφείου.


Αι ανασκαφαί υπό των αντιπροσώπων της Γαλλικής κυβερνήσεως συνεχίζονται. Και ολοέν έρχονται εις το φως νέα μνημεία. Με λύπην μας όμως διαπιστώσαμε ότι η αστυνομική αρχή δεν συντρέχει την αρχαιολογικήν υπηρεσίαν προς διατήρησιν καθαρών των αρχαίων τόπων. Και ούτω προχθές δύο αρχαιολόγοι, ένας Πολωνός και ένας Άγγλος συνοδευόμενοι από τον κ. Πολύγνωτον Κλωνάρη εθαύμαζον μεν τους αρχαίους Θασίους δια τα ωραία αθάνατα μνημεία των, εκίνουν όμως λυπηρά την κεφαλήν όταν παρά τα βάθρα αυτών αντίκρυζαν τας ακαθαρσίας ενίων σημερινών Θασίων. 

Ο καλός αστυνόμος του Λιμένος νομίζομεν ότι θα φροντίσει να μην επανέλθωμεν επί του ανωτέρου ζητήματος. Είναι τούτο ζήτημα υγείας και αξιοπρεπείας που πρέπει να ενδιαφέρει όχι μόνο τους Θασίους αλλά και αμέσως αυτό το Κράτος».
ΕΚΔΡΟΜΕΥΣ
Εφημερίδα ΚΗΡΥΞ, 24 Μαίου 1929


Φωτογραφίες: 1. Λιμένας, δεκαετία 1930. Από το Λεύκωμα « Η Θάσος του χθες σε άσπρο μαύρο».
                       2. Γενική άποψη της συνοικίας του Ερμή. 1930-1931. Γαλλική Αρχαιολογική σχολή.
                       3. Διονύσιο. Μνημείο με άγαλμα της κωμωδίας. Δίπλα ο επιστάτης των ανασκαφών ΄                               Πολύγνωτος Κλωνάρης που «αγαπούσε με πάθος το νησί του και του οποίου η όψη                               θύμιζε λίγο κουρσάρο, αλλά με μία απόλυτη πίστη σε όποιον κατάφερνε να                                           κερδίσει τη φιλία του» (Fr. Chamour). Γαλλική Αρχαιολογική σχολή, 100 χρόνια                                   ανασκαφές στη Θάσο.
blog comments powered by Disqus