Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Μία σφοδρή θαλασσοταραχή


« Πολλά έτη έχει να γνωρίσει η Καβάλα τόσην σφοδρότητα  θαλασσοταραχής, όπως η χθεσινή...»
Άρθρο δημοσιευμένο στην εφημερίδα Ταχυδρόμος στις 11 Ιανουαρίου του 1960. Στην καταπληκτική φωτογραφία  του Ευθ. Καπάιου βλέπουμε το μέγεθος και  την ένταση των κυμάτων σε όλη τους τη μεγαλοπρέπεια.
« Κύμματα ύψους πολλών μέτρων εθραύοντο εις τους λιμενοβραχίονας και προεκάλουν το δέος εις τα ελλιμενισμένα πλοία και πλοιάρια που διέτρεξαν χθες μεγάλους κινδύνους....»

blog comments powered by Disqus