Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

Ιδού ο άνθρωπος !


Ένα εξαιρετικό φιλμάκι σχετικό και με το φετινό θέμα των πανελληνίων στο μάθημα της Έκθεσης:
Γ1. Σε άρθρο που πρόκειται να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου σας να εκθέσετε τις απόψεις σας σχετικά με:
α) τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η έλλειψη σεβασμού του ανθρώπου
προς το φυσικό περιβάλλον και
β) τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να αποκαταστήσει τη
σχέση του με αυτό (500-600 λέξεις).
Μονάδες 40

blog comments powered by Disqus