Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

Τι Μου Έμαθαν Τα Κάλαντα

Φέτος πλήρωσα και έμαθα ότι:
1. Εκτός του άρχοντα, υπάρχει και ο ... "άρχοντος", κλητική: άρχοντε. (Δεν ξέρω αν συνδέεται με την επιβλητική παρουσία μου μέσα στο μαγαζί)
2. Η "εσπέρα" δεν αποτελεί χρονικό προσδιορισμό, αλλά κάτι απροσδιόριστο (ή, μήπως, και άγνωστο;) (Αλλιώς, δεν έχει νόημα στις εννέα το πρωί να λέει κανείς "καλήν εσπέραν")


blog comments powered by Disqus