Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

Bούλγαροι οικο-τουρίστες


Ο οικοτουρισμός  αποτελεί μία μορφή τουρισμού η οποία συνδέεται με διάφορες μορφές τουριστικών  δραστηριοτήτων στη φύση. Εμπεριέχει ενέργειες που μπορεί να έχουν επιστημονικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Υποστηρίζει την προστασία περιοχών και συμβάλλει στη συντήρηση της βιολογικής αλλά  και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας του τόπου υποδοχής.
(Στη φωτογραφίας Βούλγαροι eco-τουρίστες δραστηριοποιούνται στην εξερεύνηση της βιοποικιλομορφίας των νερών του λιμανιού της Καβάλας).
blog comments powered by Disqus