Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020

Πού έδυ σου το κάλλος...

Μεγάλη Παρασκευή, 19 Απριλίου 1946. Περιφορά του επιταφίου στη συνοικία του Αγίου Αθανασίου. Μεγάλη η συμμετοχή των τοπικών αρχών και των προσφυγικών σωματείων που συνοδεύονταν από σημαίες και λάβαρα των χαμένων πατρίδων. Η πομπή ακολουθούσε τη διαδρομή: οδός Αγ. Αθανασίου- Σούγιολου- Γαλλικής Δημοκρατίας μέχρι την πλατεία Νικοτσάρα και επέστρεφε στο ναό από την Ελληνικής Δημοκρατίας ενώ έψαλλαν όλοι με πλήρη κατάνυξη το «Ω γλυκύ μου έαρ ...».

Η περιφορά του Επιταφίου του Αγίου Αθανασίου τη δεκαετία του ΄30, ήταν η μόνη στην Καβάλα, και γι΄αυτό αποτελούσε σημαντικό θρησκευτικό γεγονός.
Πηγές:
Κείμενο: Ε. Πέγιου, Βόλτα στην Καβάλα του χθες.
Φωτογραφία: Αθ. Οικονομίδης
blog comments powered by Disqus