Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ, ΦΟΙΤΗΣΑΝΤΩΝ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΝΥΝ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

e-mail: gymnasio.arrenon.kavalas@hotmail.com

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου Αποφοίτων, Φοιτησάντων και Εκπαιδευτικών του πρώην Γυμνασίου Αρρένων Καβάλας και νύν 1ου Γυμνασίου Καβάλας , σύμφωνα με το εγκεκριμένο καταστατικό, διενεργεί τις εκλογές του για την ανάδειξη του 1ουΔιοικητικού Συμβουλίου (7 μέλη) και Εξελεγκτικής Επιτροπής (3 μέλη),
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7/10/2018 και από ώρα 10.00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. στο χώρο του κτιρίου του 1ου Γυμνασίου Καβάλας , που βρίσκεται στη Καβάλα και στην οδό Κωνσταντινίδου Ποιητού 16
Ως τακτικά μέλη εγγράφονται με αίτησή τους οι απόφοιτοι και οι φοιτήσαντες στο πρώην Γυμνάσιο Αρρένων Καβάλας (1ο και 2ο) , οι φοιτήσαντες στο μετέπειτα λειτουργούν στον ίδιο χώρο με την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν και διδάσκουν στο κτήριο αυτό .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΧΙΖΑΡΗΣ
blog comments powered by Disqus