Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

Επαγγελματική Διαστροφή

Δεξιά: Σωστά παπούτσια
                                                             Αριστερά: Λάθος παπούτσια
Ή, πώς ένα πάλαι ποτέ sex symbol αρνείται να αποδεχτεί τις επί τα χείρω μεταβολές στο σώμα του!

ΥΓ: Φυσικά εννοώ την δική μου επαγγελματική διαστροφή.

blog comments powered by Disqus