Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Πιστεύω τω Φίλω

"Πιστεύω τω φίλω.
 Πιστόν φίλον εν κινδύνοις γιγνώσκεις.
 Ο φίλος τον φίλον εν πόνοις και κινδύνοις ου λείπει.
 Τοις των φίλων λόγοις αεί πιστεύομεν.
 Ει κινδυνεύετε, ω φίλοι, τους των ανθρώπων τρόπους γιγνώσκετε.
 Οι μεν γαρ άπιστοι φίλοι ου μετέχουσι του κινδύνου, οι δε πιστοί συγκινδυνεύουσι τοις φίλοις."

Για να θυμόμαστε τα βασικά και να επαναπροσδιορίζουμε συμπεριφορές.

blog comments powered by Disqus